Adatvédelmi Szabályzat

 

Ügyfél Adatkezelési Tájékoztató

Ügyfél Adatkezelési Tájékoztató

Amennyiben Ön termékeket vásárol vagy szolgáltatásokban részesül:

 • egy Ford Gépjárműjavítótól; és/vagy
 • a Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.-től ("Ford", "mi", "miénk" vagy "minket")

egyes, Önnel és az Ön járművével kapcsolatos információkat ("személyes adat") gyűjtünk.

A jelen tájékoztató ("tájékoztató") bemutatja, hogy az Ön személyes adatait a Ford hogyan kezeli és kivel osztja meg.

A jelen tájékoztatón kívül egyes Ford termékeknek és szolgáltatásoknak (ideértve egyes Ford alkalmazásokat) külön adatkezelési tájékoztatója is van, amely részletesen bemutatja, hogy az Ön személyes adatai adott esetben hogyan kerülnek kezelésre. A használati kézikönyv vagy az ahhoz kapcsolódó alkalmazás (ha van ilyen) révén ezen felül Ön további információkat ismerhet meg arról, hogy az Ön járműve milyen információkat gyűjt és használ fel.

A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbiak szerint tagolásra:

 • Ki az adatkezelő?
 • Kivel kerülnek megosztásra az Ön személyes adatai?
 • Az Ön személyes adatai továbbítása külföldre
 • Hogyan, milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?
 • Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?
 • Az Ön jogai
 • A jelen tájékoztató módosítása
 • Az Ön marketing preferenciái
 • Az Ön Ford gépjárművének javítása, diagnosztizálása és szervizelése

Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatai kezelője a Ford (azaz a Ford Közép- és Kelet-Európai Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-298655, Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Magyarország) továbbá a Gépjárműjavító , <Autó-Zentai Kft. 4700 Mátészalka, Meggyesi út 168/3a; Email: [email protected] .> amely társaságok a személyes adatok önálló kezelőjeként járnak el. A Gépjárműjavító saját adatkezeléseire a Gépjárműjavító külön adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Kivel kerülnek megosztásra az Ön személyes adatai?

Az Ön személyes adatait hozzáférhetővé tesszük:

 • olyan társaságok vagy más szervezetek részére, akik megbízásunk alapján és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra, úgymint webhoszting társaságok, levelezési szolgáltatók, web analitikai szolgáltatók, rendezvényszervező társaságok és információtechnológiai szolgáltatásokat nyújtó társaságok;
 • olyan társaságok vagy más szervezetek részére, amelyekkel kapcsolatban Ön kérte a személyes adatai megosztását, vagy ehhez hozzájárulását adta; 
 • Gépjárműjavítók és a partnereink részére, amennyiben ez a termékeink vagy szolgáltatásaink miatt szükséges; 
 • szakmai tanácsadók (így ügyvédek, könyvvizsgálók) részére; 
 • valamely nyomozó hatóság, bíróság, szabályozó hatóság, kormányzati, hatósági szerv vagy más harmadik személy részére, ha ez szükséges valamely jogszabályi vagy hatósági kötelezettség teljesítése, vagy a jogaink vagy harmadik személyek jogai, vagy természetes személyek személyes biztonságának védelme érdekében, vagy annak érdekében, hogy felderítsünk, megelőzzünk vagy kezeljünk valamely visszaélés gyanúját vagy egy biztonsági incidenst; vagy
 • olyan harmadik személy részére, aki az eszközeink és üzletünk egészét vagy jelentős részét megvásárolja, vagy átruházás útján megszerzi ezeket. Amennyiben ilyen adásvétel vagy átruházás történik, úgy megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje a jelen Tájékoztatóval összhangban kezelje az Ön adatait.  

A fentieket meghaladóan a Ford az Ön személyes adatait továbbíthatja a Ford Credit, a Ford Motor Company (US-48126 Michigan, Dearborn, One American Road), a Ford Motor Company csoportjába világszerte tartozó társaságok ("Ford Vállalatcsoport"), valamint e társaságok számára szolgáltatást nyújtó partnereik részére. Amennyiben továbbítjuk az Ön személyes adatait, úgy biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai kezelésére a jelen Tájékoztatóval összhangban kerüljön sor. A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságok listája elérhető a corporate.ford.com/global-links.html oldalon.

Az Ön személyes adatai továbbítása külföldre

Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belül, valamint az EGT-n kívül található országokba (ideértve az Amerikai Egyesült Államokat). Amikor az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás címzettjének országától. Ilyen intézkedés lehet például olyan szerződéses kötelezettségvállalás megkövetelése és beszerzése minden, az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személytől, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben részesülnek, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában a Ford által nyújtott garanciákkal kapcsolatos további információkért és az intézkedések másolatáért, kérjük, forduljon hozzánk a következő elérhetőség útján: [email protected]

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A Ford az alábbi esetekben gyűjti az Ön személyes adatait:

 • amikor Ön beviteli mezőket tölt ki vagy időpontot foglal (például amikor Ön megrendel valamely szolgáltatást vagy tesztvezetést);
 • amikor Ön egy Ford Gépjárműjavítótól szolgáltatásokban részesül vagy terméket vásárol; és
 • amikor Ön kapcsolatba lép velünk (például megőrizzük azokat az információkat, amelyek Ön bocsájt a rendelkezésünkre, amikor ír nekünk, vagy amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálati központjainkkal).

Amikor karbantartás vagy javítás céljából behozza a járművét, a Ford az Ön járművével kapcsolatban diagnosztikai információkat gyűjt, és nyilvántartást vezet az elvégzett munkálatokról és a beszerzett alkatrészekről. Az ezzel kapcsolatos további információk a jelen tájékoztató végén található külön pontban találhatók.

Az általunk gyűjtött személyes adatok magukba foglalják:

 • az Ön nevét és elérhetőségi adatait (úgymint az Ön címe, telefonszáma(i) és e-mail címe), és – amennyiben kereskedelmi célból jár el – az Ön üzletére vagy munkáltatójára vonatkozó adatokat;
 • az Ön járművére vonatkozó adatokat (ideértve a jármű-azonosító számot, más néven: Alvázszám ("alvázszám"), a jármű nyilvántartási számát, típusát, életkorát és a megtett kilométerek számát)
 • az Önt érdeklő vagy az Ön által megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat; 
 • az Ön elérhetőséggel és reklámokkal kapcsolatos választásait; és 
 • pénzügyi célokból szükséges információkat, úgymint fizetési adatokat.

Továbbá a jogszabályok által megengedett esetekben az Önnel kapcsolatban kezelt információkat összesítjük harmadik személyek, például marketingügynökségek által gyűjtött, valamint nyilvánosan elérhető, az Ön érdeklődéseivel, társadalmi-gazdasági és társadalmi-demográfiai státuszával, online azonosítóival és jelenlegi elérhetőségi adataival.

Egyes esetekben továbbá az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk részeként is szükséges lehet, hogy Önről személyes adatokat gyűjtsünk. Az ilyen információk rendelkezésre bocsájtásának elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti az ilyen kötelezettségek teljesítését

Hogyan, milyen célokból kezeljük az Ön személyes adatait?

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbiak érdekében használjuk fel:

 • az Ön kéréseinek teljesítése (például, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára);
 • az Önnel fennálló üzleti együttműködésünk és kapcsolatunk kezelése és javítása;
 • az általunk és a Ford Gépjárműjavítók által, valamint részünkre vagy a nevünkben a beszállítóink által nyújtott szolgáltatások színvonalának mérése;
 • az Ön kérdéseinek kezelése; 
 • kutatások folytatása;
 • marketing anyagok küldése az Ön részére a kommunikációs preferenciáinak megfelelően; és
 • a jogszabályi és hatósági kötelezettségeinknek való megfelelés biztosítása, válaszadás a jogi eljárásokban vagy kormányzati szervek vagy más harmadik személyek információ iránti kéréseivel kapcsolatban, és a bűncselekmények vagy csalás megelőzése és felderítése, vagy az Ön vagy mások jogainak védelme.

Az Ön járműve szervizelése vagy javítása során gyűjtött személyes adatai felhasználásával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a jelen tájékoztató ’Az Ön Ford gépjárművének javítása, diagnosztizálása és szervizelése ' elnevezésű pontját.

Mi, azaz a Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. és a Ford vállalatcsoportba világszerte tartozó társvállalatai összeállíthatjuk, és automatizált döntéshozatali eljárások útján elemezhetjük az Ön személyes adatait a fenti célok támogatása, valamint az alábbiak érdekében:

 • a termékeink, eljárásaink, szolgáltatásaink és marketing stratégiáink megértése, fejlesztése és javítása;
 • a kommunikációnk, termékeink és szolgáltatásaink testre szabása az Ön részére;
 • az Ön személyes adatai naprakészen tartása;
 • az ügyfeleink jobb megértése; és 
 • az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése és javítása.

A fentiek magukba foglalhatják például a disztribúciós stratégiánk tájékoztatását, a marketing és ügyfélszolgálati szolgáltatásaink hatékonyságának értékelését, piacelemzések végzését, és az Ön számára esetlegesen érdekes termékek vagy szolgáltatások azonosítását, valamint az Önnel való kapcsolatfelvételt abból a célból, hogy az ilyen termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt.

Egyes kivételes esetekben az általunk meghozott automatikus döntések Önre nézve jogi vagy más hasonló következményekkel járhatnak. Kizárólag abban az esetben hozunk Önre nézve ilyen automatikus döntéseket, ha:

 • a döntések szükségesek ahhoz, hogy Önnel megállapodást kössünk vagy azt teljesítsük;
 • a döntéseket jogszabály lehetővé teszi; vagy  
 • Ön hozzájárul ahhoz, hogy automatizált döntéshozatalt alkalmazzunk.

Az automatizált döntéshozatalról kérésre további információkat nyújtunk, és egyes esetekben Ön jogosult lehet arra, hogy tiltakozzon az automatizált döntéshozatal ellen, vagy kérheti, hogy az automatizált döntéshozatal útján meghozott döntést egy ember áttekintse.

Szeretnénk biztosítani, hogy az Ön részére küldött anyagok és az Önnel való interakcióink az Ön számára a lehető leghasznosabbak. Ennek következtében időről-időre felhasználhatunk olyan, Önre vonatkozó információkat, amelyeket nyilvános forrásokból vagy harmadik személyektől szereztünk (a ’Milyen személyes adatokat kezelünk?’ elnevezésű pontban meghatározottak szerint), annak meghatározása érdekében, hogy Önt milyen Ford termékek vagy szolgáltatások érdekelhetnek. Például egyes elemzési szolgáltatók és hirdetési szolgáltatások elemezhetik az általuk gyűjtött, online vagy más forrásokból származó információkat annak érdekében, hogy információkat nyújtsanak a számunkra az Ön demográfiai jellemzőiről és érdeklődési köreiről – úgymint az Ön korcsoportjára és az Önt érdeklő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó következtetéseket. Ezt követően információt küldhetünk Önnek az ilyen termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ön kommunikációs preferenciáinak megfelelően, és felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatban kezelt információinkat abból a célból, hogy értesítsük az ügyfélszolgálati központjainkat, amennyiben Ön felkeresi őket. Továbbá együttműködhetünk harmadik személyekkel abból a célból, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára a közösségi média platformokon vagy - amennyiben Ön hozzájárult a sütik alkalmazásához – amikor Ön az interneten böngészik/meglátogat más weboldalakat. A marketinganyagok küldésének megtiltásával kapcsolatos további információk az ’Ön jogai’ elnevezésű pontban találhatók.

Az Ön személyes adatait mindaddig az Ön azonosítására alkalmas formában tároljuk, amíg azok ésszerűen szükségesek azon célok elérése érdekében, amiért azokat gyűjtöttük, vagy amíg azok az irányadó jogszabályi és hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében szükségesek. Ez általánosságban azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a lentiek valamelyike fennáll:

 • az Ön személyes adatai ésszerűen szükségesek ahhoz, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat nyújtsuk
 • az Ön személyes adatai ésszerűen szükségesek ahhoz, hogy megvédjük a jogainkat vagy tulajdonunkat (ez általánosságban az irányadó elévülési időtartam hosszának felel meg); vagy
 • az irányadó jogszabályok vagy szabályozások egyébként előírják az Ön személyes adatai megőrzését.

Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatai kezelése során több különböző jogalapra támaszkodunk, és az Ön személyes adatait az alábbi helyzetekben gyűjtjük és kezeljük:

 • amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása a részünkről olyan szerződés vagy szerződések teljesítése érdekében szükséges, amelyben Ön fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére teljesítendő lépések megtételéhez szükséges. Ilyen szerződések lehetnek például azok a feltételek, amelyek alapján Ön részt vesz egy versenyben, vagy szerviztermékekre vonatkozó szerződések;
 • amennyiben az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert az a mi vagy azon szervezet jogos érdeke érvényesítése érdekében szükséges, amellyel az Ön személyes adatait megosztottuk, és egyben biztosítottuk az Ön személyes adatai és az Ön kapcsolódó érintetti jogai védelmét. Például erre a jogalapra támaszkodunk, amikor mi és/vagy a Ford Vállalatcsoportba tartozó más társaságok felhasználják az Ön személyes adatait az alábbi célokból: a termékei(n)k, szolgáltatásai(n)k és/vagy üzletü(n)k vagy reklám stratégiái(n)k megértése és javítása; kutatás; az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése és javítása és adminisztratív célok; annak meghatározása, hogy Önt milyen információk, termékek és szolgáltatások érdeklik, és az ezen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, ajánlatok és online hirdetések megküldése és megjelenítése Önnek; a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos élményének testre szabása; annak biztosítása, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat a rájuk irányadó jogszabályoknak és felhasználási feltételeknek megfelelően nyújtsák és használják; és a mi vagy mások jogainak vagy tulajdonának védelme, vagy csalás, biztonsági vagy adatvédelmi incidensek felderítése, megelőzése és kezelése;
 • amennyiben álláspontunk szerint az Ön személyes adatainak kezelése szükséges a ránk vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés érdekében;
 • egyes kivételes esetekben, mikor álláspontunk szerint az adatkezelés más biztonsága vagy létfontosságú érdeke védelme miatt szükséges; és
 • amennyiben Ön ahhoz hozzájárult. Az Ön hozzájárulására támaszkodunk például akkor, amikor az Ön személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az Ön részére e-mailben vagy szöveges üzenetben reklámanyagokat küldünk. Amennyiben az Ön személyes adatai kezelése keretében az Ön hozzájárulására támaszkodunk, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. További információkért kérjük, tekintse meg a jelen tájékoztató 'Az Ön jogai' elnevezésű pontját.

Az Ön jogai

Ön, mint természetes személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, hogy a Ford milyen adatokat kezel Önről, és hogy ezen adatok kezelésének mi a célja, valamint hozzáférést kérhet ezen adatokhoz, és szükség esetén kérheti azok helyesbítését. Egyes esetekben továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy azok törlését, illetve kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt elektronikus formátumban átadjuk Önnek annak érdekében, hogy azt Ön megoszthassa más szervezetekkel (ezt a jogot gyakran az „adathordozhatósághoz való jognak” nevezik).

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez (további információért kérjük, tekintse meg a ’ Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?’ elnevezésű pontot), Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha tájékoztatást kér az Önről kezelt adatokról, vagy ha gyakorolni kívánja a személyes adataival kapcsolatos egyéb jogait, kérjük, keresse fel az alábbi elérhetőséget:

Adatvédelmi Megkeresés

Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.

1138 Budapest Népfürdő utca 22.

[email protected]

Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a személyes adatai frissítése vagy helyesbítése érdekében, amennyiben azok változnának, vagy amennyiben az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok.

A Ford és a Ford Credit Adatvédelmi Tisztviselőt jelölt ki. Ön kapcsolatba léphet az Adatvédelmi Tisztviselővel a [email protected] e-mail címen.

Amennyiben Önnek a személyes adatai Ford általi kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, reméljük, hogy elsődlegesen velünk veszi fel a kapcsolatot. Azonban Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely hatóság biztosítja az adatvédelmi jogok érvényesülését Magyarországon.

A jelen tájékoztató módosítása

Időről-időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük a jelen tájékoztatót. Amennyiben a jelen tájékoztatót módosítjuk, úgy tájékoztatni fogjuk Önt a módosításokról. Amennyiben a módosítások alapvető hatással lennének az adatkezelés jellegére, vagy amennyiben azok jelentős hatással lennének Önre nézve, úgy megfelelő időben előzetesen értesítjük Önt annak érdekében, hogy gyakorolni tudja a személyes adataival kapcsolatos jogait (például, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen).

Az Ön Ford gépjárművének javítása, diagnosztizálása és szervizelése

Amikor Ford gépjárművét gyártottuk, egy egyedi számmal láttuk el azt (ez a járműazonosító szám; "alvázszám"). Az alvázszám segítségével bizonyos információkat tudunk azonosítani az Ön járművével kapcsolatban, például a jármű típusát, életkorát, a jármű által használt szoftvert és a jármű műszaki specifikációit. 

Gépjárművének diagnosztizálása, elemzése, javítása vagy karbantartása érdekében a technikusoknak szükségük lesz az alvázszámra és bizonyos egyéb diagnosztikai, illetve a gépjármű aktuális állapotára vonatkozó információkra (például milyen verziójú szoftvert használ, hány kilométert futott, stb.). 

Ezen adatok egy, a Ford által működtetett olyan rendszerbe kerülnek, amely a gépjárművén dolgozó technikusok részére az adott gépjárműre vonatkozó speciális javítási, karbantartási és diagnosztikai információkat (például bekötési rajzok és járműszoftver frissítések), illetve a gépjárművén elvégzett korábbi munkálatokra vonatkozó információkat biztosít a gépjármű diagnosztizálása, javítása és/vagy karbantartása, valamint a technikusok nyilvántartásának vezetése érdekében. 

Annak érdekében, hogy a gépjárművéről egy átfogó diagnosztikai nyilvántartás álljon rendelkezésre, a karbantartás vagy javítás során elvégzett munkákra vonatkozó információt mi összekapcsoljuk a gépjárművének alvázszámával. Ez az adat bekerül a rendszerbe, amit aztán ott tárolunk, annak érdekében, hogy a Ford (vagy bármely, a Ford által a rendszer ilyen módon történő használatára felhatalmazott harmadik személy) információt nyújthasson a világ bármely pontján található azon kereskedők vagy szerelők részére, akik az Ön gépjárművét javítják vagy karbantartási munkálatot végeznek azon. 

A rendszerben tárolt adatot a Ford felhasználja továbbá a gépjárműve diagnózisának vagy javításának lehetővé tételére, jótállási ügyek és hasonló termékek vagy szolgáltatások kezelésére és intézésére, termékbiztonsági, kutatási és fejlesztési célokra, valamint jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából.

A fentiekben leírt információátadáson túl, a Ford továbbíthatja ezen adatokat:

 • A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságoknak, kutatási, fejlesztési és elemzési célokból; és/vagy 
 • A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságoknak és/vagy harmadik személyek részére, amennyiben a Ford megítélése szerint ez valamely jogszabályi vagy hatósági kötelezettségnek történő megfelelés vagy a Ford, a Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságok vagy harmadik személyek egyéb jogainak védelme érdekében szükséges. 

A személyes adatainak felhasználása során általunk alkalmazott jogalapokról további információt talál a „Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait” bekezdésben.

Figyelembe véve a rendszer nemzetközi jellegét, a Ford az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbítja az alvázszám információkat. A személyes adatok nemzetközi továbbításáról további tájékoztatást talál az „Személyes adatainak továbbítása külföldre” elnevezésű bekezdésben.

Amennyiben kérdése volna, hozzá szeretne férni a rendszerben tárolt alvázszám információkhoz vagy érvényesíteni szeretné bármely személyes adataival kapcsolatos jogát (továbbiakat tudhat meg erről az „Az Ön jogai” nevű bekezdésben), kérjük, írjon az alábbi címre:

Adatvédelemi Megkeresés

Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.

1138 Budapest Népfürdő utca 22.

Vagy küldjön e-mailt:

[email protected]


Utolsó Frissítés időpontja: 2022.01.12

Aktuális ajánlatok

Legfrisebb akciók Autó-Zentai Kft.

Márkakereskedés hírei

Legfrissebb hírek Autó-Zentai Kft.Vélemények